Od roku 2019  je Tanec Praha hlavním organizátorem projektu zaměřeného na taneční dramaturgii. Projekt Micro and Macro Dramaturgies in Dance vychází ze vzájemné spolupráce s předními dramaturgy z celého světa, k nimž patří Guy Cools, Anne-Marije van den Bersselaar, Maja Hriešik a Katalin Trencsényi, a dále s pěti partnery ze čtyř evropských zemí – Anghiari Dance Hub a Marche Teatro (IT), Bora Bora (DK), Dance House Lemesos (CY), DansBrabant (NL). Projekt poskytuje vybraným umělcům možnost rozvíjet dramaturgické dovednosti formou dvou desetidenních workshopů ročně pro vybrané umělecké dvojice z každé země. 

Rok 2020 byl pro nás všechny o něco komplikovanější. Mnohé aktivity, které se měly konat na jaře 2020, byly přesunuty, zrušeny či nahrazeny. Hledali jsme však cesty, jak se společně potkat. V reakci nato se v říjnu loňského roku konalo v Tilburgu online sympozium Pandemic Dramaturgies pořádané naším tanečním partnerem z Holandska, DansBrabant. Díky speciální dramaturgii sympozia měli partneři možnost sdílet své zkušenosti z doby pandemie, vzájemně se inspirovat a především věnovat se tvorbě i v tomto zvláštním období. 

Jedno holandské rčení zní “Smích může uzdravit dokonce i koně”. Humor a smích jsou nepopiratelnou součástí našich životů, dodávají nám odvahu a sílu pokračovat. Právě z toho důvodu organizátoři pozvali na symposium nizozemského umělce, který se je pokusil vizuálně reflektovat…

Podívejte se, jak kreslíř Jeroen de Leijer zachytil debatu o mikro a makro taneční dramaturgii svým specifickým pohledem a nadhledem. Další karikatury budeme sdílet na našich sociálních sítích, tak nás sledujte! 

 

#tanecpraha