2018

Festival TANEC PRAHA oslavil své 30. jubileum, po 30 letech se na něj vrátil Jiří Kylián. Program se rozrostl do 21 měst a obcí ČR. PONEC - divadlo pro tanec zavedl koncept Otevřených střed pro veřejnost. Kromě práce se seniory a dětmi nabídl i lekce contemporary dance pro širokou veřejnost. Vedou je umělci vystupující v PONCI. Tanec Praha uspěl ve dvou dalších projektech evropské spolupráce v programu Kreativní Evropa jako partner: Be SpectACTive 2 (2018 - 2022) a Dancing Museums - The democracy of beings (2019 - 2021).

2017

Tanec Praha poprvé vstoupil do přeshraniční spolupráce s Centrem současného umění Hellerau a divadlem LOFFT Lipsko uspořádáním bienále Dance transit. Praha.Dresden.Leipzig. PONEC - divadlo pro tanec poprvé otevřelo pohybově-hlasové workshopy pro seniory.

2016

Tanec Praha uspořádal v Plzni Aerowaves Spring Forward 2016, festival mladých evropských tvůrců, který přilákal pozornost 220 zahraničních hostů. Program najdete na www.aerowaves.org

2015

V souladu s novým Občanským zákoníkem (§3045) byla dokončena transformace na Tanec Praha z.ú. - zapsaný ústav. Změna právní subjektivity byla zapsána Městským soudem v Praze pod spisovou značkou U 384 ke dni 15. 2. 2015. V dubnu 2015 byl Tanec Praha ve Vídni přijat jako nový člen EDN - European Dancehouse Network. Tato prestižní síť evropských tanečních domů tím reagovala na dlouhodobý přínos Tance Praha k rozvoji současného tance v Evropě. Tanec Praha se stal teprve třetím členem EDN ze zemí bývalého východního bloku, jediným z ČR. Ve stejném měsíci se stal TANEC PRAHA zakládajícím členem ČAF - České asociace festivalů, prestižní společnosti špičkových akcí na území ČR.

2014

Evropská komise spustila projekt pod názvem EFFE – Europe for Festivals – Festivals for Europe. TANEC PRAHA se stal jedním z nositelů „EFFE label“ a navíc o 2 roky později “EFFE Laureat” (jako jediný z ČR). Téhož roku se Tanec Praha stal součástí dalšího projektu úspěšného v novém programu EU Kreativní Evropa, a to Be SpectACTive! (2014 - 2018).

2013

Uspořádáno závěrečné M4m Forum evropského projektu v Praze. Tanec Praha se těšil mimořádnému úspěchu s další žádostí v programu EU Culture: festival TANEC PRAHA byl ke svému 25. jubileu vyhodnocen na 1.místě z 235 evropských festivalů všech žánrů a získal potřebnou finanční podporu.

2011

Tanec Praha uspěl jako koordinátor projektu M4m - m for mobility v programu EU Culture. Těžištěm projektu bylo téměř 30 interdisciplinárních uměleckých rezidencí, do kterých se během dvou let zapojilo přes 100 umělců ze zemí EU i mimo ni. Projekt probíhal v letech 2011 – 2013.

2010

Taneční a pohybová výchova byla jako nový doplňující vzdělávací obor s účinností k 1. 9. 2010 vložena do Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (opatřením ministra školství č. j. 20092/2010-2 ze dne 30. 7. 2010).

2008

Proběhl 1. ročník prologu (později programové linie) TANEC PRAHA DĚTEM k 20. ročníku Mezinárodního festivalu současného tance a pohybového divadla TANEC PRAHA 2008. Ten doprovázely největší škrty dotace Hl.m.Prahy v historii festivalu (- 90%) a veřejné protesty před radnicí. V krizové situaci se vrátila Yvona Kreuzmannová k vedení Tance Praha.

2006

Byla založena profesní organizace Vize tance a s ním i zahájen projekt Tanec školám k šíření Taneční a pohybové výchovy na základních školách. Ředitelka Tance Praha přijala funkci externí poradkyně ministra kultury a předala vedení činností organizace.

2004

Od září se PONEC rozhodl pravidelně vytvářet prostor pro Dětské studio. Jeho koncept směřuje ke kreativnímu rozvoji osobnosti dítěte s důrazem na tanečně pohybový projev, vnímání rytmu, prostoru, dynamiky, energie i synergie s ostatními dětmi.

2003

Trans Danse Europe – po úspěchu roční spolupráce v roce 2000 uspěli partneři sítě s žádostí v programu EU Culture na další, tříletý projekt (2003 – 2006) na podporu současné taneční tvorby, který rozšířili o další tvůrčí rezidence a výměny.

2001

V září byl historicky poprvé otevřen PONEC - divadlo pro tanec jako scéna a zázemí pro současný tanec, pohybové divadlo a všechny druhy umění, s nimiž tanec komunikuje. Začala první zkušební sezona při dokončování fasády a dalších prvků rekonstrukce, za pokračujícího fundraisingu.

2000

U příležitosti valného zasedání IETM (International Network for Contemporary Performing Arts) v dubnu 2000 v Praze se Česká taneční platforma definitivně vrátila pod tímto názvem do hlavního města s cílem využít prostor rekonstruovaného divadla PONEC a dalších pražských scén (Alfred ve dvoře, Duncan Centre, Experimentální prostor NoD, DISK, Divadlo Archa, později Studio ALTA, La Fabrika ad.). Tanec Praha zažil druhou výraznou zkušenost s EU, tentokrát programem EU Culture, díky projektu Trans Danse Europe. Stal se součástí sítě organizací podporujících současný tanec v osmi Evropských hlavních městech kultury roku 2000, kam patřila i Praha.

1998

Tanec Praha vyhrál veřejnou soutěž na umělecké využití prostor bývalého kina PONEC a získal od žižkovské radnice smlouvu na 25 let za podmínky zajistit rekonstrukci zchátralé budovy nejpozději do tří let, včetně zajištění financí.

1996

John Ashford inicioval vznik evropské platformy Aerowaves na podporu mladých choreografů, kteří mají zájem prosadit se na mezinárodní scéně. V současné době již sdružuje 45 členů ze 33 zemí, kteří sdílejí profesní zkušenosti a lásku k tanci. Spoluzakládala ji Yvona Kreuzmannová, později Associate Director a Board Member.

1995

Poprvé se představila domácí taneční scéna zahraničním hostům na Entrée k tanci, stála před ní dlouhá cesta k profesionalizaci a uznání v evropském i domácím kontextu.

1994

Padlo rozhodnutí pořádat festival české taneční tvorby po vzoru obdobných národních platforem v Evropě. Základy České taneční platformy byly položeny na půdě Konzervatoře Duncan Centre. Příští roky měl mít festival podobu profilové akce města Hradec Králové pod názvem Entrée k Tanci. 5. ročník Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA získal záštitu prezidenta Václava Havla a také historicky poprvé podporu EU, v rámci tehdejšího programu Kaleidoscope. Po rekonstrukci byla v Praze otevřena scéna vhodná i pro současný tanec - Divadlo Archa.

1993

Sam Miller, tehdy ředitel Jacob's Pillow Festivalu (USA), pomáhal definovat dlouhodobou vizi Tance Praha ve vztahu k široké i odborné veřejnosti. Konzervativní publikum i část profesní veřejnosti některá představení festivalu nepřijímaly snadno.

1992

Pozvání Jane Gullong pro Yvonu Kreuzmannovou na 2-měsíční stáž v USA nastartovalo letitou spolupráci, která umožnila v dalších letech hostování zásadních amerických osobností a souborů na festivalu TANEC PRAHA za významné finanční pomoci amerických nadací.

1991

Po složité situaci, kdy se festival podařilo udržet provizorně pod hlavičkou Divadelní obce, vznikla nevládní nezisková organizace Tanec Praha o.s. (registrován 13. 11. 1991). Konsensem osobností české taneční scény tak bylo založeno občanské sdružení s cílem rozvíjet a zkvalitňovat Mezinárodní festival TANEC PRAHA a zároveň napomáhat rozvoji současné taneční a pohybové tvorby v Čechách a jejímu mezinárodnímu uplatnění. Již na podzim vstoupila Yvona Kreuzmannová v Ženevě do IETM - Informal European Theatre Meeting (International Network for Contemporary Performing Arts), kde našla řadu příležitostí pro naplňování těchto cílů.

1990

Teprve po listopadu 1989 dozrála situace k nikým nezakazované akci taneční moderny, čemuž odpovídala i velkolepá koncepce festivalu TANEC'90. Tehdy probíhal stále ještě pod agenturou PKS (v produkci Stáni Doubravové), ale s výrazným přispěním několika domácích expertů (Jan Hartmann, Yvona Nováková - později Kreuzmannová) a hlavně švýcarských partnerů z Berner Tanztage (Michaela Pavlin). Rok 1990 byl zcela zásadní pro další existenci festivalu. Na jedné straně bylo jisté, že agentura PKS zanikne, na druhé straně zde byl zájem Ministerstva kultury i Hl. m. Prahy zachovat slibně se rozvíjející akci. A to i přesto, že si současný tanec svou diváckou obec teprve hledal.

1989

Historie vzniku festivalu TANEC PRAHA sahá do léta ´89, kdy Pražské kulturní středisko (PKS – dnes již neexistující) zařadilo do tzv. Pražského kulturního léta i několik dní tanečních představení, konaných v Obecním domě pod názvem TANEC'89. Program pomohl tvořit Jan Hartmann. Dva zahraniční hosty doplnilo několik českých souborů a vše probíhalo v červenci víceméně jako akce pro turisty. Vrcholem byli Kyliánovi junioři NDT/2 – Nederlands Dans Theater/2.

#tanecpraha