Aerowaves

Aerowaves (sídlo: Londýn, UK)

Yvona Kreuzmannová je spoluzakladatelkou této platformy na podporu mladých choreografů, působí jako členka Boardu ve funkci Associate Director.

 

Hlavní téma: mezinárodní uplatnění mladých choreografických talentů

Hlavní linie projektu:
·        Annual meeting – každý rok poslední víkend října zhlédnutí stovek videí, následné hlasování pro TOP20 (každá země 1 hlas)
·        touring podpořen další 2 roky (Tanec Praha 3 díla/rok – presenting partner)
·        Spring Forward – každý rok na jaře festival vybraných 20 evropských děl
·        Springback Academy – coaching 10 vybraných mladých kritiků během festivalu Spring Forward
·        Springback Magazine – celoroční platforma mladých kritiků píšících o tanci

www.aerowaves.org

Informace pro umělce, kteří mají zájem podat přihlášku do Aerowaves:

1)  Platforma Aerowaves je určena „začínajícím“ choreografům, kteří mají zájem prosadit se na evropské scéně. Cílem je objevit a podpořit nové talenty a dát o nich vědět prostřednictvím jarního festivalu Spring Forward, kam se každý rok sjíždí kolem 200 prezentrů z celé Evropy i zámoří.

2)   Podmínkou pro účast je vyplnění jednoduché přihlášky v angličtině s odkazem na vimeo-link. Přihlášené dílo nesmí být kratší než 15 minut ani delší než 40 minut! Jinak bude vyřazeno.

3)   Nahrávka díla má zásadní význam! Její kvalita hraje velkou roli.

4)  Nahrávka by měla být pořízena z pohledu diváka jednou kamerou, lze použít přiblížení a oddálení záběru, ale neměla by pracovat s dalšími filmovými triky, prostřihy apod., má mít dokumentační charakter. Důležitá je kvalita, viditelnost, případně lze přizpůsobit svícení pro kameru se zachováním atmosféry divadelního díla, ale optimální je záznam z živého představení.

5)   Přihlášky jsou přijímány každým rokem v průběhu léta, nejpozději však do poloviny září! Po tomto dead-linu již není možné se v daném roce hlásit.

6)  Umělci, kteří se hlásí do Aerowaves, by měli počítat časově s případnou účastí na Spring Forward na jaře následujícího roku (termín a místo konání zveřejněno na webu) za vstřícných finančních podmínek (honorář 100 € na osobu, spolupráce s Českými centry či velvyslanectvími na podpoře cestovních výdajů).

7) Konzultace i veškeré doplňující informace rády poskytnou české reprezentantky v platformě Aerowaves: Yvona Kreuzmannová nebo Markéta Perroud (Česká republika má jako každá evropská země jeden hlas, o který se obě členky dělí).

#tanecpraha