PONEC – divadlo pro tanec dostal ode mě do vínku jasné poslání jako první stálá scéna pro současný tanec v ČR. Neznám žádný důvod, proč by se jeho profil měl měnit. Českou taneční platformu jsem rovněž založila s jasnou vizí, která se dále naplňuje i přesto, že se mění způsob fungování Dramaturgické rady. Nesmírně si vážím práce Martina Macháčka, který s novým, mezinárodním, týmem této rady letos odvedl skvělou práci. Festival TANEC PRAHA má nový management, jeho letošní program je výsledkem mé spolupráce s Markétou Perroud. Příští ročník již připraví nová mezinárodní Umělecká rada.

K žádným zásadním změnám tu nedochází, všechny tři hlavní činnosti, které jsme postupně vytvářeli, se nadále rozvíjejí správným směrem. Jsem přesvědčena, že celková složitá situace hluboce podfinancované taneční obce vyvřela z pocitů nejistot a ohrožení vlastní existence, které máme všichni.

Strategie divadla PONEC se nijak nemění. V létě jsem projednala se Správní radou změnu způsobu uměleckého řízení. Vytvořit externí Uměleckou radu, namísto jediné osoby rozhodující o veškerém programu, považuji za krok k větší transparentnosti a čitelnosti dramaturgie divadla. Nic víc, nic míň. V interním týmu PONCE jsou tři zásadní osobnosti, které budou se členy Umělecké rady komunikovat a připravovat pro ni podklady: koordinátorka programu, členka týmu komunikace PONCE, obě se vzděláním v oboru, a výkonná manažerka. Externí Umělecká rada by měla mít optimálně tři, maximálně čtyři členy, kteří s těmito osobnostmi povedou diskusi nad směřováním divadla v dnešním kontextu, konkrétními nabídkami umělců či souborů chystajících své premiéry, statusem „associate artist“, možnostmi reprízování atd. Program divadla tak bude vytvářen v koncensu
externích odborníků s jeho interním týmem.

V posledních několika měsících jsem se musela soustředit na závazky, za něž plně zodpovídám – reporty desítek grantů a výběrová řízení na doplnění týmu. Mám radost, že se podařilo, s velkou pomocí těch, kteří zůstali, i nových posil, vytvořit během tří měsíců základ nové energie pro týmovou práci Tance Praha, která bude bezpochyby funkční.

Chci proto ujistit všechny, kterých se to týká, že PONEC – divadlo pro tanec bude i nadále bezpečným přístavem pro současný tanec, jako tomu bylo doposud a jak jsem jej zakládala.
Ráda zodpovím případné dotazy.

Yvona Kreuzmannová,
ředitelka a zakladatelka Tance Praha a divadla PONEC

#tanecpraha