Shape It

Nový model pro tvorbu tanečních představení pro mladé publikum. Projekt odstartoval v říjnu 2019 a poběží po dobu dvou let.

Projekt je realizován ve spolupráci čtyř evropských institucí ve Finsku (Annantalo, Helsinki), Itálii (Comune di Bassano), České republice (Tanec Praha) a Velké Británii (The Place, Londýn). Ve společném dialogu budou sdílet své zkušenosti a poznatky a vytvářet podmínky pro mezinárodní spolupráci.

Dramaturgický panel složený ze zástupců čtyř partnerských organizací vybere díla mladých tvůrců, která přesahují tradiční hranice žánru pro mladé diváky, zohledňují jejich různorodost a jsou dostatečně flexibilní co do místa uvedení. Ze čtyř vybraných produkcí bude alespoň jedna určena pro předškolní děti (3-5 let), mladší školní děti (6-11) a teenagery (12-15).

https://www.theplace.org.uk/shape-it

 

The Place je kreativní, progresivní instituce s širokou agendou - od tanečního vzdělávání, po tvorbu a prezentaci. Jako jedna z nejinovativnějších institucí na evropské taneční scéně přivádí dohromady umělce z celého světa a nabízí podmínky a prostor pro experiment, posouvání hranic a prezentaci autorské tvorby publiku, které se rádo nechá překvapit, potěšit a inspirovat. The Place je zázemím pro taneční školu The London Contemporary Dance School, taneční soubor Richard Alston Dance Company, nabízí divadelní scénu s kapacitou 280 diváků, řadu tanečních lekcí, kurzů a aktivit pro mládež a dospělé i odborně zaměřené programy pro profesionální umělce.

Comune di Bassano je veřejná taneční institucí na severovýchodě Itálie. Provozuje Centro per la Scena Contemporanea, které je dynamickou taneční scénou zaměřená na rozvoj současného tance, a multižánrový festival Operaestate, který se odehrává v divadlech, zámcích, parcích a muzeích ve čtyřiceti městech. Zaměřuje se také na podporu uměleckého rozvoje, komunitní projekty a tvorbu. Každoročně nabízí 24 rezidenčních programů pro italské i zahraniční umělce. Zásadní součástí agendy je rozvíjet nové způsoby interakce umělců i publika, významně se podílí na budování italské taneční scényz a zasazuje se o udržitelnou podporu tance jakožto žánru, který má potenciál obohacovat lidské životy.

Tanec Praha vznikl v roce 1991 jakožto nevládní, nezisková organizace. V současné době se věnuje třem hlavním oblastem: festivalům současného tance TANEC PRAHA a Česká taneční platforma společně s řadou seminářů, workshopů, site-specific aktivit ad. Druhým pilířem je provoz tanečního divadla PONEC, které funguje jako prostor pro prezentaci, ale také tvorbu, současného tanečního umění. Ročně uvádí na 150 představení, z nichž je zhruba třetina určena dětem a teenagerům. V neposlední řadě Tanec Praha spolupracuje s řadou místních i zahraničních partnerů s cílem podpořit kvalitní uměleckou tvorbu, komunitní rozvoj, mezinárodní spolupráci a networking. Tanec Praha je členskou organizací mezinárodních sítí IETM, Aerowaves, EDN - European Dancehouse Network, ITI a českých organizací Vize tance, České asociace festivalů ad.

Annantalo je multižánrové centrum pro děti, mládež a rodiny v Helsinkách. Věnuje se celé řadě uměleckých a vzdělávacích aktivit, mezi které patří vzdělávací workshopy pro školy, večerní umělecké kurzy pro děti a mládež, výstavy, představení, workshopy a další aktivity pro děti, mládež a rodiny z řad široké veřejnosti a koordinace lokálních i národních projektů zaměřených na vzdělávání. Annantalo také stojí za online službou kultus.fi, která je určena především pedagodům a profesionálním pečovatelům. Hlavním cílem je pro děti a mládež vytvářet podnětné kulturní prostředí, které je motivací pro jejich aktivní zapojení do kulturního a uměleckého života města.  Annantalo ročně navštíví přes 80.000 návštěvníků.

 

 

Projekt podporuje podnikavost, chytré investice a finanční udržitelnost na straně umělců a organizací, a je zároveň reakcí na stále častější přehlížení kultury a uměleckého vzdělání v Evropě v době, kdy kultura a její potenciál rozšiřovat obzory, zkoumat různorodost a podporovat toleranci a porozumění je potřeba více než kdy jindy.

Projekt bude přínosem jak pro mladé diváky, kteří poznají potenciál živého tanečního umění nejvyšší kvality, tak pro umělce a organizace, kteří mohou rozšířit svůj umělecký záběr o tvorbu pro rodiny s dětmi bez nutnosti výrazných investic nebo změn v komunikační strategii.

#tanecpraha