Nedostatky zkušebních prostor a nesnadné podmínky financování. To jsou hlavní potíže, kterým čelí nezávislá umělecká scéna. Proto jsme se spolu se Studiem Alta a dalšími signatáři výzvy za zachování Alty rozhodli situaci aktivně řešit.

 

Prohlášení

V pondělí, 2. 12. 2019 se uskutečnila schůzka radní pro kulturu MHMP Hany Třeštkové s tvůrci dopisů na podporu ALTY a výzvy k řešení absence zkušebních prostor pro nezávislou uměleckou scénu (Lúcia Kašiárová, Marie Kinsky, Yvona Kreuzmannová, Adriana Světlíková, Jiří Šimek).

Společně jsme se shodli, že:

• Živé umění a jeho nezastupitelné místo ve společnosti vnímají obě strany jako samozřejmé s vědomím, že plní důležitou funkci pro veřejné dění, přináší cenné impulzy, podporuje zdravý a plnohodnotný život a jako takové si zaslouží podporu ze strany města a státu. 

• Nezávislá umělecká scéna se v Praze stejně jako na dalších místech České republiky i Evropy potýká s problémy v oblasti financování a také zajištění vhodných prostor. Kvalitní umělecký tvůrčí proces vyžaduje prostor a čas, jaký dosud poskytuje např. Studio ALTA, jehož přesunutím do nevhodných prostor bude situace řady umělců alarmující. Ostatní subjekty podporující nezávislé umělce nemají dostatek prostor ani financí, jakkoli dlouhodobě hledají schůdná řešení. Zástupci města se proto rozhodli oslovit i své příspěvkové organizace, aby nabídly své zkušební prostory nezávislému umění. 

• Záměrem nového vedení města a radní pro kulturu Hany Třeštíkové je stavět se k dlouho neřešeným problémům čelem, navyšovat podporu performing arts a podílet se na existenční stabilitě nezávislé umělecké scény. Nezávislá scéna funguje v synergii, stává se pro město partnerem a společně budou obě strany pracovat na systémových změnách a dlouhodobé vizi, která bude součástí kulturní politiky města.

• V říjnu proběhl první kulatý stůl Hany Třeštíkové a zástupců nezávislé taneční scény, ve kterém byly vytyčeny hlavní neuralgické body, na kterých nyní obě strany pracují a ve spolupráci budou pokračovat. Další setkání proběhne v prvním čtvrtletí příštího roku.

• Současně si jak zástupci města, tak zástupci nezávislé scény uvědomují, že dlouhodobou existenční jistotu zajistí jen stabilní financování a podpora performing arts ze strany státu. Na něj obě strany apelují, Hana Třeštíková před několika týdny zaslala v této věci dopis ministru kultury Lubomíru Zaorálkovi, obdobně se na ministra kultury obrátili představitelé nezávislé taneční scény ve věci záměru na vybudování profesionálního zázemí pro tvorbu a prezentaci. 

•  Obě strany vnímají zásadní kreativní potenciál a přínosy nezávislé umělecké scény pro rozvoj kulturní turistiky, image a pro reprezentaci Prahy i ČR v zahraničí.

#tanecpraha