Tanec Praha je vedoucí organizací projektu zaměřeného na taneční dramaturgii, který získal podporu programu Kreativní Evropa na dva roky (2019 – 2021).
Více o projektu zde

Pro tento projekt vypisujeme 1. Otevřenou výzvu pro přihlašování k účasti na sérii workshopů v roce 2020.

Do projektu se mohou hlásit pouze profesionální umělci: choreografové, kteří již mají zkušenosti z tvůrčího procesu („mid-career choreographers”) a cítí potřebu dalšího profesního růstu, a potenciální taneční dramaturgové, kteří se chtějí perspektivně věnovat této profesi. Choreografové se mohou přihlásit s vybranou osobností dramaturga jako dvojice, ale také jednotlivě. Stejně tak zájemci o taneční dramaturgii. Důležitý je zájem o výměnu zkušeností v rámci evropské spolupráce a otevřenost novým impulzům.

Výběr tvůrčích dvojic pro první rok projektu proběhne na meetingu uměleckých ředitelů partnerských organizací koncem října 2019 v Limassolu (CY) na základě Otevřené výzvy v každé z partnerských zemí. Workshopy se v prvním roce projektu budou konat 15. – 25. 4. 2020 v Itálii (Polverigi / Anghiari) a v první polovině října 2020 v Nizozemí (Tilburg).

V dalším roce jsou pro novou pětici tvůrčích dvojic připravovány workshopy na jaro 2021 ve Švédsku (Stockholm) a září 2021 v Praze.

Prioritou pro výběr je práce na konkrétním novém projektu v roce 2020 (pro 2.výzvu v roce 2021) ze strany choreografa a otevřenost spolupráci na konkrétním projektu ze strany dramaturga. Podmínkou je znalost angličtiny.

Workshopy budou koncipovány tak, aby každá tvůrčí dvojice sdílela proces tvorby svého konkrétního projektu - od počáteční fáze sběru materiálu a výzkumu až po vlastní realizaci představení („micro dramaturgy“). Zároveň se umělecké dvojice zapojí do diskuse k „macro dramaturgii“, a to vždy podle konkrétního místního kontextu, s nímž se obeznámí.

Projekt není založen na koprodukci daného díla, ale dramaturgické spolupráci, diskusi či supervizi celého tvůrčího procesu. Koprodukční vklad lze předpokládat pouze tam, kde bude nutné garantovat profesionální podmínky srovnatelné s ostatními tvůrčími páry. Projekt reaguje především na absenci možností vzdělávání v oboru taneční dramaturgie a nabízí získání nových zkušeností formou mezinárodních workshopů vedených zkušenými osobnostmi: Guy Cools, Maja Hriešik, Katalin Trencsényi, Anne-Marije van den Bersselaar.

Podmínky Otevřené výzvy:

Zájemci o účast v projektu Micro and Macro Dance Dramaturgies musí garantovat svou účast na obou workshopech v roce 2020 (15. – 25. 4. a 1. polovina října 2020), stejně jako závěrečné akci projektu v Praze v polovině září 2021.

Za Tanec Praha z.ú. bude vybraná v každé výzvě (v roce 2020 a 2021) jedna dvojice, která se projektu zúčastní.

Projekt hradí vybraným účastníkům dopravu na workshopy, ubytování a stravování v místě zahraničních workshopů a honoráře.

Přihláška ke stažení zde

#tanecpraha