Micro and Macro Dramaturgies in Dance

Tanec Praha je hlavním organizátorem projektu Micro and Macro Dramaturgies in Dance, na kterém spolupracuje s pěti partnery ze 4 evropských zemí.
Projekt poskytuje možnost umělcům z 5 partnerských zemí (Česká republika, Itálie, Nizozemí, Dánsko a Kypr) pracovat s předními evropskými tanečními dramaturgy, jejichž tým vede Guy Cools, a to v každém roce formou dvou desetidenních workshopů pro vybrané dvojice umělců z každé země.
Projekt je otevřený také širší odborné veřejnosti.

Micro and Macro Dramaturgies in Dance je podpořen programem Evropské unie Kreativní Evropa.

 

 

V roce 2019 vstupuje Tanec Praha do projektu, který je zaměřený na taneční dramaturgii.

Spolu s 5 partnery z dalších 4 evropských zemí připravujeme koncept workshopů pod vedením  expertů taneční dramaturgie.
Projekt reaguje především na absenci možností vzdělávání v oboru taneční dramaturgie a zprostředkovává možnost, příležitost umělcům z 5 zapojených zemí pracovat a sdílet zkušenosti s předními evropskými tanečními dramaturgy.
V každém roce realizace proběhne série 2 desetidenních workshopů pro vybrané dvojice umělců z každé země - choreograf a potenciální dramaturg, pod vedením osobností taneční dramaturgie.

Projektu se účastní tito experti:
Guy Cools, Maja Hriešik, Katalin Trencsényi, Anne-Marije van den Bersselaar

    

Do projektu se mohou hlásit pouze profesionální umělci: choreografové, kteří již mají zkušenosti z tvůrčího procesu („mid-career choreographers”) a cítí potřebu dalšího profesního růstu, a potenciální taneční dramaturgové, kteří se chtějí perspektivně věnovat této profesi. Choreografové se mohou přihlásit s vybranou osobností dramaturga jako dvojice, ale také jednotlivě. Stejně tak zájemci o taneční dramaturgii. Důležitý je zájem o výměnu zkušeností v rámci evropské spolupráce a otevřenost novým impulzům.

Výběr tvůrčích dvojich pro projekt probíhá na meetingu uměleckých ředitelů partnerských organizací vždy kolem měsíce listopad na základě Otevřené výzvy v každé partnerské zemi. Prioritou pro výběr je práce na konkrétním novém projektu v příslušném roce ze strany choreografa a otevřenost spolupráci na konkrétním projektu ze strany dramaturga. Podmínkou je znalost angličtiny.

Workshopy, které se v rámci projektu organizují jsou koncipovány tak, aby každá tvůrčí dvojice sdílela proces tvorby svého konkrétního projektu - od počáteční fáze sběru materiálu a výzkumu až po vlastní realizaci představení („micro dramaturgy“). Zároveň se umělecké dvojice zapojí do diskuse k „macro dramaturgii“, a to vždy podle konkrétního místního kontextu, s nímž se obeznámí.

Projekt není založen na koprodukci daného díla, ale dramaturgické spolupráci, diskusi či supervizi celého tvůrčího procesu. Koprodukční vklad lze předpokládat pouze tam, kde bude nutné garantovat profesionální podmínky srovnatelné s ostatními tvůrčími páry. Projekt reaguje především na absenci možností vzdělávání v oboru taneční dramaturgie a nabízí získání nových zkušeností formou mezinárodních workshopů vedených zkušenými osobnostmi: Guy Cools, Maja Hriešik, Katalin Trencsényi, Anne-Marije van den Bersselaar.

Z důvodu pandemie Covid-19 jsme byli nuceni workshopy z roku 2020 přesunout na rok 2021.

První workshop projektu proběhne 21. - 31. března v Anghiari a Polverigi, v spolupráci s našimi italskými partneři Anghiari Dance Hub a Marche Teatro. Na podzim 2021, 24. října – 2. listopadu, proběhne za spolupráce s partnerem DansBrabant druhá tvůrčí rezidence v Tilburgu. 

 

V ,,Of micro and macro dramaturgy” (1999) Marianne Van Kerkhoven definovala ,,mikro“ dramaturgii jako ,,dramaturgii, která se týká konkrétní produkce“, zatímco ,,makro“ dramaturgie se zabývá sociálním významem a funkcí divadla“. (1) Podle Van Kerkhoven je snahou dramaturga najít most mezi mikro a makro dramaturgií, a s tímto záměrem podporuje umělce v jejich snaze ,,pomoci nám vyznat se ve světě a rozluštit jeho spletitosti“.

,,Jsou produkce bez dramaturga, ale neexistuje produkce bez dramaturgie,“ uvádí Marianne van Kerkhoven.

Cílem projektu je pomoci evropským choreografům v polovině jejich profesní dráhy rozvíjet nástroje pro zlepšení mikro dramaturgie jejich vlastních děl. O to se snaží prostřednictvím workshopů a mentoringů, na nichž se setkávají choreografové a dramaturgové, společně vedou dialog a rozvíjejí dramaturgické postupy. Cílem projektu je mimo jiné vybudovat budoucí generaci tanečních dramaturgů.

,,Více než kdy jindy je potřeba kritický obrat, vytříbenost úhlů pohledu, uvědomění si stávajících paradoxů a rozporů, jiný pohled na realitu. Umělci nám mohou pomoci vyznat se ve světě a rozluštit jeho spletitosti. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je pomocí dramaturgie ve všech jejích možných podobách.“

Vedle vylepšení mikro dramaturgie jednotlivých děl je cílem posílení vztahu mezi umělci, jejich prací, uměleckými organizacemi, kde tato díla vznikají a kde se prezentují, a společností jako takovou. Projekt se také snaží podnítit tvorbu, která přikládá význam i makro dramaturgii.

Choreografové v polovině své profesní dráhy v tvůrčím procesu, kteří jej chtějí zdokonalit skrz dramaturgickou reflexi a dialog. Přednost dostanou umělci, kteří již na nějakém projektu pracují a rozvíjejí nové, aby mohli nabyté znalosti a dovednosti využít a otestovat přímo v praxi.  

Taneční dramaturgové, kteří chtějí dále rozvíjet nástroje a metodologii pro podporu choreografů v jejich tvůrčím procesu. Projekt je též otevřený lidem, kteří již získali profesní zkušenosti v taneční či podobné sféře, a kteří mají zájem stát se tanečními dramaturgy.

Na workshopech rozšíří své znalosti, zkušenosti a dovednosti v taneční dramaturgii. Pozmění a zdokonalí své pracovní metody, rozšíří si teoretické a profesní obzory, zapojí se do místní komunity, budou se učit od expertů, vyzkouší si nové pracovní metody a spolupráci, prozkoumají nové možnosti v bezpečném prostředí, a v důsledku mohou získat nové příležitosti v zaměstnání i pro mezinárodní výměnu a spolupráci.

Vybraní umělci pro rok 2021: 

TANEC PRAHA (CZ)
Tereza Lenerová Hradilková
Tereza Krčálová

DANCE HOUSE LEMESOS (CY)
Elena Antoniou
Odysseas I. Constantinou

DANS BRABANT (NL)
Maarten Bos
Igor Vrebac

ANGHIARI DANCE HUB/MARCHE TEATRO (IT)
Margherita Scalise 
Salvo Lombardo

BORA BORA (DK)
Adriano Wilfert Jensen 
Ida Elisabeth Larsen

Více info o umělcích na stránkách projektu www.dancedramaturgies.com

Dvě paralelní trajektorie:
1) Nástroje a metodologie k vylepšení mikro dramaturgie: přednášky, workshopy, masterclasses, vzájemná výměna a spolupráce ve skupině, vytvořené vědeckým týmem ve spolupráci s lokálním partnerem

2) Makro dramaturgická reflexe nad identitou a tématy konkrétní lokální komunity: práce v terénu, debaty, výzkum a jedna událost s místní komunitou

Mikro-dramaturgické zaměření každého workshopu:
Během workshopů dojde k vývoji v dramatické reflexi nad novým dílem, od konceptualizace k realizaci.

První workshop každého cyklu:
Jaké jsou zdroje naší inspirace a jakými způsoby je můžeme prozkoumat? Trénink našeho vnímání. Jak zajistit a vylepšit dramaturgickou výměnu a dialog? Principy mezikulturní spolupráce. Trénink komunikačních dovedností.

Druhý workshop každého cyklu:
Jak rozvíjet otevřené nelineární metodologie pro strukturalizaci a organizaci naší práce? Trénink editačních dovedností.

Tato část bude probíhat za účasti tří členů vědeckého týmu pro každý workshop.

Na každý workshop je přizván ještě jeden zkušený dramaturg, který povede masterclass nebo bude mít přednášku.

Na každý workshop jsou přizváni místní umělci z různých odvětví (hudba, vizuální umění, divadlo, film apod.) ke sdílení svých uměleckých postupů a společně budeme hledat způsoby, jak je kreativně využít napříč disciplínami: jak například techniku filmového střihu použít v tanci nebo jak se může tanec inspirovat postupy ve vizuálním umění?

Cílem tohoto workshopu je zlepšit dramaturgické dovednosti účastníků a nabídnout jim konkrétní, praktické nástroje a metodologie užitečné pro jejich práci.

Makro-dramaturgické zaměření:

Tato část workshopů prozkoumá, jak se mohou dramaturgické myšlení a strategie aplikovat i mimo odvětví tance. Každý workshop se zaměří na jednu specifickou lokální komunitu a její historii a aktuální témata.

Každý z evropských partnerů přizpůsobí aspekty makro dramaturgie tématům relevantním v daném kontextu.

Makro-dramaturgická trajektorie každého workshopu projde třemi fázemi vývoje:

  • Nejprve se účastníci seznámí s lokální komunitou a dozvědí se o její historii a aktuálních tématech. Tato část programu bude v gesci členů vědeckého týmu, místních uměleckých ředitelů a místních účastníků projektu. V této části se také zapojí lidé pracující s místní komunitou jako sociální pracovníci, charita, vedoucí náboženské komunity, a též budou přizváni experti jako sociologové, kulturní antropologové, psychologové nebo historici, kteří nabídnou znalosti a úhel pohledu ze svého oboru.
  • Následuje dramaturgická reflexe skrz dialog a vzájemnou výměnu jak mezi účastníky, tak místní komunitou pro rozvoj strategií a umělecké intervence týkajících se daných témat.
  • Tato intervence a strategie budou společně s místní komunitou představené na veřejné akci.

Důležitou součástí makro-dramaturgického výzkumu a reflexe je snaha najít způsoby, jak se vyvarovat toho, aby umění nebylo využito jako náhrada komunitní práce nebo aby pro komunitu nešlo pouze o další zdroj kreativní realizace. Jak vytvořit trvající smysluplný vztah a dlouhodobý dialog mezi partnerskými organizacemi a komunitami, které je obklopují? Jak nám dramaturgie může pomoci lépe pracovat s (uměleckými) postupy? Jak se dramaturgie může stát iniciátorem pozitivní změny ve společnosti?

Každého workshopu se budou účastnit:

  • umělečtí ředitelé všech šesti partnerských organizací
  • 5 choreografů a 5 dramaturgů
  • 3 členové vědeckého týmu
  • 1 hostující dramaturg
  • místní umělci z různých odvětví
  • členové místní komunity a hosté, kteří můžou nabídnout nový pohled na témata komunity

V zájmu garance kvality obsahu workshopů a hmatatelných výstupů se partneři rozhodli pracovat s nezávislým vědeckým týmem zavedených dramaturgů, kteří projekt navrhnou, realizují a budou ho doprovázet jako zprostředkovatelé v dialogu s uměleckými řediteli.

Tým povede belgický dramaturg Guy Cools. V posledních deseti letech vyvinul model workshopu taneční dramaturgie a kreativní proces pro choreografy a jejich spolupracovníky. Spolupracoval s Anghiari Dance Hub, DansBrabant, Dance House Lemesos a Tanec Praha. Doktora Coolse bude doprovázet Maja Hriesik (SK), Anne-Marije Van Den Bersselaar (NL) a Katalin Trencsényi (HU/UK). Vědecký tým byl vybrán pro jeho dovednosti v oblasti taneční dramaturgie. Podobně jako partneři také přináší geografickou diverzitu. 

Guy Cools je taneční dramaturg. V poslední době působil jako Associate Research Professor ve výzkumném institutu Arts Society Fontys’ School of Fine and Performing Arts v Tilburgu a Postdoctoral Researcher na Ghent University, kde dokončil doktorát na téma vztahu mezi tancem a psaním. Pracoval jako taneční kritik, umělecký tvůrce programu a strategií pro tanec ve Flandrech. Nyní se věnuje produkční dramaturgii, spolupracuje s evropskými a kanadskými choreografy, jako jsou Koen Augustijnen (BE), Sidi Larbi Cherkaoui (BE), Danièle Desnoyers (CA), Lia Haraki (CY), Christopher House (CA), Akram Khan (UK), Arno Schuitemaker (NL) a Stephanie Thiersch (DE). Mezi jeho poslední publikace patří The Ethics of Art: ecological turns in the performing arts, spoueditovaná s Pascalem Gielenem (Valiz, 2014); In-between Dance Cultures: on the migratory artistic identity of Sidi Larbi Cherkaoui and Akram Khan (Valiz, 2015) a Imaginative Bodies, dialogues in performance practices (Valiz, 2016), série publikovaných živých rozhovorů s předními současnými umělci, které Cools provedl mezi lety 2008 a 2013 pro divadlo Sadler's Wells v Londýně. S kanadskou choreografkou Lin Snelling vyvinul postup "Rewriting Distance" (viz: www.rewritingdistance.com), zaměřující se na propojení pohybu, hlasu a psaní.  

Maja Hriešik je dramaturgyně, lektorka a výzkumnice. Narodila se v Novém Sadě v bývalé Jugoslávii a na konci 90. let se přestěhovala na Slovensko, kde dokončila magisterské studium na fakultě filosofie a estetiky a také získala magisterský titul v řízení divadla a dramaturgii na Akademii divadelních umění. Několik let pracovala jako freelance umělkyně v oblasti opery a divadla a pro největší mezinárodní divadelní festival na Slovensku Divadelna Nitra. Byla šéfredaktorkou tanečního magazínu Salto (2006-2011) a nadále pravidelně publikuje články o tanci a moderuje pořad o tanci, veřejném prostoru a aktivismu na slovenském veřejném rádiu. Pro Slovenský divadelní institut organizovala mezinárodní prezentace o slovenském tanci a workshopy pro začínající performery. Postupně se začala více věnovat produkční dramaturgii a spolupracovala se slovenskými a českými choreografy různých generací (Marta Poláková, Jaro Viňarský, Yuri Korec, Petra Tejnorová, Lukáš Bobalík, atd.). Dokončila doktorské studium na téma tělesné strategie v současném tanci a divadle a v návaznosti vydala knihu esejí On Corporeal Dramaturgies in Contemporary Dance (2013). Je lektorkou na taneční fakultě v Bratislavě (hodiny taneční dramaturgie, historie a estetiky tance) a zakládající členkou Platformy současného tance PlaST, jejímž cílem je lobovat za lepší podmínky a viditelnost slovenského současného tance na www.plast.dance.

Katalin Trencsényi je dramaturgyně, výzkumnice a divadelnice. Jako freelance dramaturgyně v Londýně pracovala s National Theatre, Royal Court Theatre, Deafinitely Theatre, Corali Dance Company a Company of Angels atd.. Jako divadelnice pracovala a vyučovala v Belgii (DANSPUNT – Out of the Toolbox Festival), Kanadě (Playwrights' Workshop Montréal), Polsku (Festival of New Dramaturgies), Rusku (Diaghilev Festival) a USA (LMDA dance dramaturgy workshop v Gibney Dance). Je spoluzakladatelkou Dramaturgs´ Network (d'n) a v letech 2010 až 2012 byla její prezidentkou. Je autorkou Dramaturgy in the Making: A User's Guide for Theatre Practitioners (Bloomsbury Methuen Drama, 2015), editorkou Bandoneon: Working with Pina Bausch (Oberon Books, 2016) a spolueditorkou New Dramaturgy: International Perspectives on Theory and Practice (Bloomsbury Methuen Drama, 2014) společně s Bernadette Cochrane. Od roku 2018 je editorkou dramaturgické sekce vítězného globálního divadelního portálu TheTheatreTimes.com. Jako hostující lektorka vyučovala na University of Kent, Guildford School of Acting (University of Guildford), Kingston University, Falmouth University a Royal Central School of Speech and Drama. V současnosti pracuje jako asistující lektorka na Royal Academy of Dramatic Art (RADA).

Anne-Marije van den Bersselaar je taneční a divadelní dramaturgyně. Za posledních dvanáct let pracovala s různými zahraničními choreografy, jako Mor Shani, Hilde Elbers, Kristel van Issum a Joost Vrouenraets. Magisterské studium divadelních studií dokončila v roce 2012 na University of Utrecht s diplomovou prací zaměřenou na taneční curriculum jako umělecký konstrukt. Před třemi lety založila Concept Store for Artistic Strategies: A Design Agency for Creative Storytelling (2015) s cílem zapojit dramaturgické procesy do různých tvůrčích kontextů a domén. Přes sedm let vyučuje teorii umění, filosofii a výzkum na Fontys Dance Academy. V roce 2014 se účastnila mezinárodního projektu Erasmus+ "Inclusive Dance” jako výzkumnice a autorka obsahu platformy www.inclusivedance.eu (2017). Tento projekt probíhal ve spolupráci s Royal Conservatoire Antwerp a Duncan Centre v Praze. Také spolunavrhla nový krosdisciplinární magisterský program FHK Performing Public Space (PPS). V červnu 2018 přijala pozici v AKV|St. Joost Master Institute of Visual Cultures pro koordinaci a usazení současných magisterských programů v animaci, grafickém designu, umění a médiích.

Tanec Praha (CZ) je vedoucím projektu s třicetiletou praxí. Je přední organizací současného tance v České republice. Účastnila se již několika projektů Creative Europe, jako Trans Danse Europe, M4m, Be SpectACTive! nebo Dancing Museums, a disponuje uměleckými i manažerskými schopnostmi pro vedení projektu.

Dans Brabant (NL), BORA BORA (DK), Tanec Praha (CZ) a Anghiari Dance Hub, poslední v partnerství s Marche Theatro (IT), budou pořádat a vést jeden z workshopů, na kterém účastníci prozkoumají specifické aspekty taneční dramaturgie. Pro účast na projektu každý z partnerů vybere dva choreografy a dva dramaturgy.Dance House Lemesos (CY) byl aktivním partnerem při vzniku projektu. Vyšle čtyři účastníky a stojí za organizací prvního setkání uměleckého a vědeckého týmu, které vedou projekt a dohled.

#tanecpraha