EDN - European Dancehouse Network

EDN – European Dancehouse Network (sídlo: Barcelona, ES) www.ednetwork.eu

Síť evropských tanečních domů různých formátů.

Hlavní téma: výměna zkušeností
(práce s umělci, vytváření podmínek pro tanec, kulturní advokacie, koprodukce aj.)

Hlavní linie projektu:
·        Ateliéry k vybraným tématům
·        Encounters (setkání s tancem v jiných regionech, kontinentech)
·        GA – General Assembly (valné shromáždění 2 x ročně) & Forum (hlubší diskuse k vybraným tématům)
·        Příklady dobré praxe, mapování sdíleno na webu

V dubnu 2015 na generálním shromáždění EDN ve Vídni byl Tanec Praha přijat jako nový člen European Dancehouse Network. Tato prestižní síť evropských tanečních domů tím reaguje na výrazný rozvoj české taneční scény, který je patrný v posledních letech nejen díky aktivitám Tance Praha, ale i řady partnerů.

Pro český tanec to znamená další rozšíření kontaktů se zahraničními partnery, možnost zapojit se do mapování rezidenčních prostor po celé Evropě, inspirovat se různými koncepty tanečních domů a jejich návazných aktivit a v neposlední řadě rozvíjet projekt revitalizace okolí PONCE za výrazné zahraniční podpory.

Tanec Praha je to teprve třetím členem ze zemí bývalého východního bloku, jediný z ČR.

Co je EDN...
Network založený na vzájemné důvěře a spolupráci mezi evropskými tanečními domy, které sdílejí společnou vizi rozvoje tanečního umění napříč státy.

Poslání:
Spolupracovat na zajištění udržitelných perspektiv pro taneční sektor a potvrdit relevantní roli různých tanečních stylů ve společnosti.

 

 

#tanecpraha