Tanec Praha se stal partnerem projektu Dance Well, který podporuje profesní rozvoj tanečních umělců*kyň a organizací, které se věnují tanci pro lidi s Parkinsonovou chorobou a dalšími pohybovými poruchami.

Cílem projektu je podpořit rozvoj dovedností, uměleckého talentu a znalostí a naplnění potenciálu inovativních přístupů v dopadu na celospolečenský well-being a sociální soudržnost.


Ozdravná síla tance pro všechny, bez ohledu na věk a pohybové omezení.
 


V aktuální fázi projektu probíhá intenzivní školení lektorek a lektorů Dance Well, kterými v českém kontextu budou Cécile da Costa, Bára Látalová, Hana Polanská, Markéta Vacovská a Roman Zotov Mikshin. Lekce Dance Well pro veřejnost odstartují v Praze na začátku roku 2023.

Projekt je společným dílem organizací Comune di Bassano del Grappa, K3 -Tanzplan Hamburg, Le Gymnase CDCN Roubaix, La Briqueterie CDCN Vitry sur Seine, Tanec Praha, Lithuanian Dance Information Centre, Fondazione Fitzcarraldo a Fondazione Università Ca' Foscari of Venice a je realizován díky podpoře programu Evropské unie Kreativní Evropa.


Feel Well, Be Well, Dance Well

 


Dance Well si klade za cíl:

  • rozvíjet a experimentovat s inovativními tanečními postupy a implementovat, sdílet a šířit znalosti a zkušenosti napříč evropskými regiony, podporovat další vzdělávání umělkyň/ců a tanečních  organizací, kteří/ré pracují s lidmi s Parkinsonovou chorobou a dalšími poruchami mobility, to vše ve světle (post) covidové krize
  • přispívat k wellbeingu společnosti a sociální soudržnosti a k rozvoji taneční kultury a jejího vlivu na občanskou společnost

 

The long forgotten feeling of WELLNESS brought back to you by DANCE

 


Aktivity projektu sestávají z:

  • intenzivních školení lektorek*ů Dance Well
  • pravielených lekcí Dance Well
  • tvorby a prezentace tanečních a audiovizuálních děl
  • výzkumu a analýzy
  • popularizačních aktivit

  

#tanecpraha