Dancing Museums

DANCING MUSEUMS – The democracy of beings

DANCING MUSEUMS – The democracy of beings je výzkumný projekt (2018 - 2021), který podporuje dlouhodobé spolupráce mezi tanečními organizacemi, muzei či galeriemi, univerzitami a veřejností, respektive místními komunitami, a rozvíjí inspirativní a dlouhotrvající umělecké a kulturní programy, do nichž se právě lidé z těchto komunit mají zájem zapojovat. Jádrem projektu je umělcův  "akční výzkum".

Partnerem Tance Praha pro projekt Dancing Museums je Galerie hlavního města Prahy a vybranou umělkyní je tanečnice a choreografka Tereza Ondrová.

Autor titulní foto: Dominik Žižka

V této době plné rychlých změn, vzniká naléhavá potřeba profesionality, sdílené slovní zásoby a souvislého koncepčního rámce, který by dával smysl různým způsobům zapojení diváků. V DANCING MUSEUMS - The democracy of beings, jednotlivci a organizace sdílí, vylepšují, rozvíjí a předávají si dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k rozšíření a prohloubení spojení a vztahu s diváky. Prakticky vedená výzkumná skupina, složená z umělců, tanečních organizací, muzeí či galerií a univerzit ze 7 zemí, sleduje, jaké nové způsoby může přítomnost tance nabídnout pro zažití umění a kulturního odkazu, a tak pomoci divákům a návštěvníkům zapojit se jak intelektuálně, tak vnitřním prožitkem. Vědomosti a zkušenosti získané v průběhu celého projektu posílí zúčastněné organizace a umělce o dovednosti potřebné pro realizaci projektů týkajících se rozvoje publika, a to na dobu delší než jen po čas trvání projektu.

DANCING MUSEUMS – The democracy of beings těží z úspěšného dvouletého projektu nazvaného Dancing museums – Old Masters, new Traces (2015 - 2017). Projekt spojil 5 tanečních organizací a 8 muzeí či galerií z 5 zemí, aby objevovaly nové způsoby, jak zapojit diváky a zdůraznit roli tance/živého umění ve zvyšování našeho porozumění a našeho zapojení se do umění. Základem projektu je vztah s diváky. Tento vztah vyvolal tvůrčí zapojení široké a různorodé mezigenerační veřejnosti (děti, studenti, dospělí, senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé ze znevýhodněných skupin, výzkumníci, pracovníci muzeí a tanečních prostor).

Partneři projektu:
La Briqueterie – Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne (FR), Conseil General du Val-de-Marne – MAC VAL Musée d’art contemporain (FR), Comune di Bassano del Grappa (IT), Arte Sella (IT), Fondazione Fitzcarraldo (IT), Università Ca’ Foscari Venezia (IT), Tanec Praha (CZ), Dance 4 (UK), Stichting Dansateliers (NL), Mercat de les Flors (ES), Bundeskunsthalle (DE)

Ve spolupráci s:
Galerie Hlavního města Prahy (CZ), Boijmans Van Beuningen Boijmans Museum (NL), Musei Civici di Bassano (IT), Nottingham Museum Service (UK), Paris III – La Sorbonne, Fondation Galeries Lafayette, Grand Paris (FR)

Dancing Museums je podpořen programem Evropské unie Kreativní Evropa.

www.dancingmuseums.com

Jak fyzicky ztvárnit umělecké dílo a umělecký prostor a jak tato zkušenost může změnit naše vnímání?
Jak být spolu, když nemůžeme být spolu?

14. 6. - 19. 6. 2020

Pražský mezinárodní workshop s názvem Jak fyzicky ztvárnit umělecké dílo a umělecký prostor a jak tato zkušenost může změnit naše vnímání? nese nový podtitul Jak být spolu, když nemůžeme být spolu? V reakci na současnou situaci související s koronavirovou pandemií byl pozměněn tak, aby bylo možné se ho účastnit dálkově, bez nutnosti cestovat do Prahy.

Umělkyně Tereza Ondrová se v rámci svého výzkumu zabývá tématem turismu, konkrétně otázkou jak „vyprázdnit“ ulice v centru Prahy a naopak „zaplnit” prostory galerie návštěvníky. Výchozím bodem je Královská cesta, která spojuje všech šest budov Galerie hlavního města Prahy. Účastníkům je v rámci šestidenního workshopu nabídnuta možnost připojit se k umělcům a týmům Tance Praha a Galerie hlavního města, podívat se společně s nimi na téma turismu z nové perspektivy a postavit se výzvám, které přináší spolupráce napříč všemi pracovními rolemi, pozicemi v rámci tohoto projektu. 

Otázka „Jak být spolu?” vyvstává ze skutečnosti, že nemůžeme být fyzicky pospolu. Jak můžeme spolupracovat v online prostoru? Jak se můžeme navzájem objevovat a poznávat se? Jak klást otázky a posouvat tak hranice a možnosti? Jakým způsobem lze tlumočit zvyky, vůně a chutě naší země všem, kdo tu s námi nemohou být?

Program workshopu zahrnuje online i offline aktivity a jeho účastníci se mohou zapojit do projektů Společný den, Audio Walk nebo Avatar, stejně jako do dalších workshopů, moderovaných diskusí, pracovních skupin a setkání s partnery projektu. Součástí programu jsou i aktivity pro veřejnost, jako například videoprezentace a představení výstupů z diskusí. Více informací najdete na stránkach Dancing museums. 

PRAŽSKÝ MEZINÁRODNÍ WORKSHOP - PROGRAM 

#tanecpraha