DANCING MUSEUMS – The democracy of beings je výzkumný projekt (2018 - 2021), který podporuje dlouhodobé spolupráce mezi tanečními organizacemi, muzei či galeriemi, univerzitami a veřejností, respektive místními komunitami, a rozvíjí inspirativní a dlouhotrvající umělecké a kulturní programy, do nichž se právě lidé z těchto komunit mají zájem zapojovat. Jádrem projektu je umělcův  "akční výzkum".

Partnerem Tance Praha pro projekt Dancing Museums je Galerie hlavního města Prahy a vybranou umělkyní je tanečnice a choreografka Tereza Ondrová.

 

 

Autor titulní foto: Dominik Žižka

V této době plné rychlých změn, vzniká naléhavá potřeba profesionality, sdílené slovní zásoby a souvislého koncepčního rámce, který by dával smysl různým způsobům zapojení diváků. V DANCING MUSEUMS - The democracy of beings, jednotlivci a organizace sdílí, vylepšují, rozvíjí a předávají si dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k rozšíření a prohloubení spojení a vztahu s diváky. Prakticky vedená výzkumná skupina, složená z umělců, tanečních organizací, muzeí či galerií a univerzit ze 7 zemí, sleduje, jaké nové způsoby může přítomnost tance nabídnout pro zažití umění a kulturního odkazu, a tak pomoci divákům a návštěvníkům zapojit se jak intelektuálně, tak vnitřním prožitkem. Vědomosti a zkušenosti získané v průběhu celého projektu posílí zúčastněné organizace a umělce o dovednosti potřebné pro realizaci projektů týkajících se rozvoje publika, a to na dobu delší než jen po čas trvání projektu.

DANCING MUSEUMS – The democracy of beings těží z úspěšného dvouletého projektu nazvaného Dancing museums – Old Masters, new Traces (2015 - 2017). Projekt spojil 5 tanečních organizací a 8 muzeí či galerií z 5 zemí, aby objevovaly nové způsoby, jak zapojit diváky a zdůraznit roli tance/živého umění ve zvyšování našeho porozumění a našeho zapojení se do umění. Základem projektu je vztah s diváky. Tento vztah vyvolal tvůrčí zapojení široké a různorodé mezigenerační veřejnosti (děti, studenti, dospělí, senioři, lidé se zdravotním postižením, lidé ze znevýhodněných skupin, výzkumníci, pracovníci muzeí a tanečních prostor).

Partneři projektu:
La Briqueterie – Centre de Développement Chorégraphique du Val-de-Marne (FR), Conseil General du Val-de-Marne – MAC VAL Musée d’art contemporain (FR), Comune di Bassano del Grappa (IT), Arte Sella (IT), Fondazione Fitzcarraldo (IT), Università Ca’ Foscari Venezia (IT), Tanec Praha (CZ), Dance 4 (UK), Stichting Dansateliers (NL), Mercat de les Flors (ES), Bundeskunsthalle (DE)

Ve spolupráci s:
Galerie Hlavního města Prahy (CZ), Boijmans Van Beuningen Boijmans Museum (NL), Musei Civici di Bassano (IT), Nottingham Museum Service (UK), Paris III – La Sorbonne, Fondation Galeries Lafayette, Grand Paris (FR)

Dancing Museums je podpořen programem Evropské unie Kreativní Evropa.

 

www.dancingmuseums.com

Jak fyzicky ztvárnit umělecké dílo a umělecký prostor a jak tato zkušenost může změnit naše vnímání?
Jak být spolu, když nemůžeme být spolu?

14. 6. - 19. 6. 2020

Pražský mezinárodní workshop s názvem Jak fyzicky ztvárnit umělecké dílo a umělecký prostor a jak tato zkušenost může změnit naše vnímání? nese nový podtitul Jak být spolu, když nemůžeme být spolu? V reakci na současnou situaci související s koronavirovou pandemií byl pozměněn tak, aby bylo možné se ho účastnit dálkově, bez nutnosti cestovat do Prahy.

Umělkyně Tereza Ondrová se v rámci svého výzkumu zabývá tématem turismu, konkrétně otázkou jak „vyprázdnit“ ulice v centru Prahy a naopak „zaplnit” prostory galerie návštěvníky. Výchozím bodem je Královská cesta, která spojuje všech šest budov Galerie hlavního města Prahy. Účastníkům je v rámci šestidenního workshopu nabídnuta možnost připojit se k umělcům a týmům Tance Praha a Galerie hlavního města, podívat se společně s nimi na téma turismu z nové perspektivy a postavit se výzvám, které přináší spolupráce napříč všemi pracovními rolemi, pozicemi v rámci tohoto projektu. 

Otázka „Jak být spolu?” vyvstává ze skutečnosti, že nemůžeme být fyzicky pospolu. Jak můžeme spolupracovat v online prostoru? Jak se můžeme navzájem objevovat a poznávat se? Jak klást otázky a posouvat tak hranice a možnosti? Jakým způsobem lze tlumočit zvyky, vůně a chutě naší země všem, kdo tu s námi nemohou být?

Program workshopu zahrnuje online i offline aktivity a jeho účastníci se mohou zapojit do projektů Společný den, Audio Walk nebo Avatar, stejně jako do dalších workshopů, moderovaných diskusí, pracovních skupin a setkání s partnery projektu. Součástí programu jsou i aktivity pro veřejnost, jako například videoprezentace a představení výstupů z diskusí. Více informací najdete na stránkach Dancing museums. 

PRAŽSKÝ MEZINÁRODNÍ WORKSHOP - PROGRAM 

Dancing Museums - výstava
v rámci 33. ročníku Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA
27. 5. - 29. 6. 2021
GHMP - Zámek Troja

Výstava Dancing Museums umožňuje veřejnosti nahlédnutí do tříleté spolupráce Tance Praha, Terezy Ondrové, Niny Jacques, Dominika Žižky a Galerie hlavního města Prahy, kteří se zapojili do stejnojmenného celoevropského výzkumného projektu. 

Globální pandemie koronaviru diametrálně změnila životy všech účastníků výzkumu, stejně tak jako projekt samotný. Většina projektových aktivit byla přesunuta do jakéhosi virtuálního světa, ale ve skutečnosti do našich obývacích pokojů, ložnic, kuchyní, do liduprázdných ulic našich domovských měst. 

Instalace, která vznikla ve spolupráci s Kateřinou Šedou, navazuje na Pražský mezinárodní workshop s názvem Jak​ fyzicky ztvárnit umělecké dílo a umělecký prostor a jak tato zkušenost může změnit naše vnímání? s podtitulem Jak​ být spolu, když nemůžeme být spolu?​. Pro přetrvávající rizika spojená s pandemií koronaviru, nebylo možné v červnu 2020 realizovat workshop s osobní účastí všech mezinárodních umělců a partnerů projektu. Bylo nutné najít nové cesty jak představit projekt a některé z jeho výstupů tak, jak bylo původně plánováno, ale novým, dosud nevyzkoušeným způsobem. I přes obtížnost situace tým Tance Praha ve spolupráci s Terezou Ondrovou, Ninou Jacques, Dominikem Žižkou a partnery z GHMP úspěšně vytvořili intenzivní 6denní workshop, který propojoval pracovní týmy z celé Evropy prostřednictvím on-line i off-line aktivit. V rámci programu byl realizovaný workshop Kateřiny Šedé Tourists, Welcome Home!​, který aktivizoval účastníky v jejich vlastních domovech a vyzýval je ke zkoumání známého prostoru novým způsobem. Účastníci se stali průvodci po svém vlastním bytě / domě / pokoji. 

Instalace Kateřiny Šedé připomíná dobu tohoto virtuálního workshopu a dává prostor k fyzickému setkání Dancing Museums s veřejností.


Výstavu pořádá Galerie hlavního města Prahy a Tanec Praha z.ú. / TANEC PRAHA – festival.

Autoři projektu: Tereza Ondrová, Nina Jacques, Markéta Perroud, Katarína Morávek Ďuricová, Dominik Žižka
Autoři textů: Tereza Ondrová, Nina Jacques, Markéta Perroud, Karla Hlaváčková, Katarína Morávek Ďuricová
Koncept Instalace: Kateřina Šedá
Autorka instalace / Author of the installation: Kateřina Šedá 
Produkce: Katarína Morávek Ďuricová
Technická realizace: David Ondra, Martin Kršek, Filip Šamalík, Hynek Tichý, Eduard Baroch, Júlie Pecková, Vladimír Basjuk
Video dokumentace: Dominik Žižka
Foto dokumentace: Vojtěch Brtnický a archiv projektu Dancing Museums 


Vedle výstavy v rámci červnového Mezinárodního festivalu TANEC PRAHA proběhnou v prostorách Galerie hlavního města Prahy v Zámku Troja i další aktivity Dancing Museums pro veřejnost.

Půjde o dva workshopy Dívat se pohybem a otevřenou zkoušku Silent Mob.
Workshop Dívat se pohybem Terezy Ondrové nabízí zájemcům netradiční prohlídku prostor 16. a 17. června vždy od 17 h. Průběh jednotlivých workshopů se liší.

Otevřená zkouška nově vznikajícího projektu choreografky Terezy Ondrové a režisérky Petry Tejnorové Silent Mob je reakcí na dlouhodobý stav v současné době pandemie mezi samotou a sdílením. Zájemci se mohou 25. června od 16 hodin zapojit do kombinace audio-outdoorového tréninku, cvičení pro mysl i tělo, silent disco a flash
mobu.

#tanecpraha